Om Lise Müller

Det er i mit arbejde som hjemmesygeplejerske, at forskellen i muligheder og ressourcer virkelig har åbenbaret sig for mig. Det er her jeg har mødt voksne, der er vokset op i hjem med alkohol og usikre rammer eller børn af psykisk syge, der aldrig har haft et fast holdepunkt, ensomme, ældre og fattige.
Når man træder ind i folks hjem, går det i sandhed op for een bedre at muligheder er så forskellige og at det forplanter sig i den måde mennesker lever på og den måde vi møder nye udfordringer, som fx sygdom på.
Ulighed og de ulige muligheder har fulgt mig siden min opvækst i Assens på Fyn og er den primære drivkraft i mit politiske virke: Kampen mod ulighed og kampen for rimelighed og retfærdighed.
Jeg er sygeplejerske og elsker mit arbejde. Jeg ved, at jeg kan gøre en stor forskel, når rammerne og tiden er til det. Over de seneste mange år, har jeg set, hvordan tempoet er steget og ressourcerne er skrumpet. Det har en stor betydning for hvordan man oplever behandlingen som patient.

Derfor er tre vigtige pejlemærker for mig:

Mindre regneark – mere fornuft
Jeg vil et sundhedsvæsen med plads og tid. Hvor der er overskud til både den medicinske patient, den pårørende og den socialt udsatte. Vi skal have et større Nordsjællands Hospital, en stærkere kommunal hjemmepleje og adgang til læger i hele Danmark

Mindre ulighed
Omfordeling af goderne er forudsætning for et trygt samfund. Vi skal af med kontanthjælpsloftet og indføre et uligheds-stop. Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø skal forbedres og vi skal sikre værdig tilbagetrækning for alle.

Mere lighed – for alle!
Integration handler om lighed. Lige vilkår, lige muligheder. Det kan lade sig gøre. Vi skal manglende frihedsrettigheder og reaktionære tankegange til livs og give børnene samme muligheder som de etniske danske. Vi skal gøre det, der skaber lighed.

CV

Uddannelse
1992          Student fra Vestfyns Gymnasium

1999          Sygeplejerske fra H:S Sygeplejerskeuddannelsen

2006          Master i sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Arbejde
1999-2002    Ansat på Rigshospitalet, Neurologisk akut modtage afdeling og Neurointensivt afsnit

2002-2004    Ansat som klinisk monitor på Coloplast A/S

2002          Ansat på Neurologisk akut modtage afdeling, Rigshospitalet

2007-         Ansat som klinisk vejleder, Neurologisk klinik, Rigshospitalet

2009-2010    Ansat som klinisk sygeplejevejleder, Neurologisk akutmodtageafdeling, Rigshospitalet

2012-2015     Ansat som sygeplejerske på Rigshospitalet

2015-2015 Ansat som hjemmesygeplejerske Frederiksberg Kommune

2016- Tilknyttet hjemmesygeplejen i storkøbenhavnsk kommune

Politik
2005          Indmeldt i SF

2007-2010    Bestyrelsesmedlem i SF Region Hovedstaden (Senere næstformand)

2010-2018     Regionsrådsmedlem for SF i Region Hovedstaden

2012-         Bestyrelsesmedlem i SF Region Hovedstaden

2013-2014     Medlem af SF´s Sundheds- og psykiatriudvalg

2013-2018 Bestyrelsesmedlem i Danske Regioner

2013-2018 Bestyrelsesmedlem i Copnehagen Capacity

2014- Valgt til SF´s Landsledelse

2017- Næstformand for SF