Har vi lavet en ”Cambridge”?

Regionens økonomi er skrøbelig. I DRG-kroner mangler vi 1,4 mia kr. Op mod halvdelen kan tilskrives at den gennemsnitlige DRG-værdi, som regionen registrerer er lavere end da vi registrerede manualt. Men selv med et optimistisk skøn på dette, er der tale om en mangel på 7-900 mio kr´s produktionsværdi. Det har naturligvis først og fremmest betydning for patienterne, der oplever længere ventetider.

Da vi gennemgik regionens økonomi ved den 4. økonomirapport på regionsrådsmødet d. 19/12 skurede det derfor også fælt i mine ører at regionens økonomi omtales som “sund og robust”.
Hvad der dog er langt værre, synes at være at tilliden og troen på sundhedsplatformen som system og administrationen som ledelse, er skrantende.
Det hjælper heller ikke at en af regionsrådspolitikerne sendes i byen og skriver et langt jubel-indlæg om alle platformens fortræffeligheder.
Det hjælper heller ikke at standardsvaret på alle problemer er at systemet bruges forkert.

Lad mig her tilføje, at der rent faktisk for en større gruppe er tale om en decideret fejlbrug af systemet, der desværre gør det meget mere besværligt for dem selv og deres patienter. Det er noget, der kræver action her og nu og en betydelig ledelsesmæssig indsats, der synes at have været fraværende.
Men ser man bort fra den gruppe, så er det som at tale fra to forskellige planeter. De sundhedsfaglige oplever at blinde veje, besværligheder, funktioner mv ikke er udbedret gennem de seneste 1½ år og uanset hvor mange gange de melder det ind, er det ikke lykkedes at finde frem til en medarbejder i programmet, der kan hjælpe dem med at løse det, hvorfor det føles absurd og voldsomt provokerende at blive fortalt at man ”bruger systemet forkert”. Noget man først erkender når man sidder med en kliniker, der viser én igennem det system, som rummer ufattelige muligheder og som mange faktisk tror på kunne blive rigtig godt.

Der er lavet forskellige arbejder, der gennemgår implementeringen og som påpeger steder hvor vi har begået fejl. Fejl er som bekendt menneskelige. Beslutninger kan være fornuftige på et tidspunkt men vise sig ubrugelige senere, hvor man altså må rette dem. Hvis ikke, er det ikke tilgiveligt.
Cambridge University Hospital er vel det hospital man taler om når man taler om en implemtering af EPIC, der gik frygtelig galt. Derfor spørger jeg: Har vi mon lavet en Cambridge? I hvert fald står vi med en skrantende økonomi og en meget frustreret gruppe medarbejdere.
Det er bydende nødvendigt og må ske nu, at man genovervejer beslutninger, som har vist sig at være højst besværlige for medarbejderne. Fx at der ikke findes et ”afdelings-niveau” som læge men at man logger ind i de to regioner som hele, hvilket giver store problemer med at tilpasse, opsætte og rette til nye og gamle medarbejdere.
Noget andet er at medarbejderne i Sundhedsplatformen tilsyneladende er kommet for langt væk fra den klinik, som de bygger til og den gensidige forståelse for vilkårene er væk.
Det haster med at rette op på skuden. Regionen har nedsat et Sundhedsplatforms-dialogforum, hvor politikere og klinikere kan tale direkte med hinanden. Fint nok. Det er vigtigt, men det er ikke nok.
Lav organisationen om, rekruttér rigtigt, brug de analyser, der allerede findes, gå i dialog med medarbejderne og foretag her og nu de ændringer, der giver større fleksibilitet og løsninger her og nu og på sigt.
Cambridge kunne lave en turn-around. Vi kan nå det endnu men det haster.

(Tegningen er fra Dagens Medicin)