De unge uden uddannelse eller job

Regionsrådet har besluttet at styrke erhvervsuddannelsesområdet. Det er rigtig godt Et af de projekter vi prøver af går ud på at styrke vejledningen allerede fra 6. Klasse i grundskolen med inddragelse af skoler, forældre, lærere og virksomheder.
image
Det passer perfekt ind i den viden vi har om de unge uden uddannelse eller job. Jeg håber de her uddannelsesprojekter kan give os erfaringer og viden ift hvad der virker og ikke virker samtnaturligvis være en del af svaret på udfordringerne med at hjælpe de unge videre.

Region Hovedstaden er der ca 30.000 unge mellem 15 og 30 som hverken er igang med uddannelse eller arbejde.
Det er et problem både for samfundet og for den unge selv. Vi mangler arbejdskraft og kommer til at mangle mere i fremtiden. Det er dyrt for samfundsøkonomien. Man regner med at hvis man kan reducere de 30.000 til halvdelen frem mod 2020 vil det betyde en gevinst på 12 mia kr.
For den unge selv er det lig med tab af muligheder, et betydeligt tab i livsindkomst og for langt langt de fleste er det uønsket ikke at være igang.

De 30.000 har forskelligeartede udfordringer, som kræver forskellige indsatser. I undersøgelser er de inddelt i 3 kategorier:

– De senes startere, som er de 15-17 årlige, der har færdiggjort grundskolen og ikke er kommet videre. De udgør ca 3800. De har som oftest faglige og personlige problemer.
De har brug for at man allerede i grundskolen sætter ind, opretter særlige tilbud i deres nærmiljøer med støtte. Der er også brug for at vide mere om hvilke tiltag, der egentlig har haft effekt.

– De unge på stand-by er de unge mellem 18-30 år som har færdiggjort grundskolen. En del er på overførselsindkomst, nogle er på førtidspension. De har været ind og ud af forskellige forløb og uddannelser og er kendetegnet af af være ressourcesvage. Det er en kompleks gruppe på knap 22.000, hvor de spænder fra faglige problemer til omfattende personlige og sociale problemer.
De unge er følsomme overfor afstand til uddannelsestilbud og har brug for at aktørerne i uddannelsessystemet taler sammen.

– Den sidste gruppe kaldes de ufokuserede studenter. De unge er her mellem 22 og 30 år og har færdiggjort en gymnasiet uddannelse men er ikke kommet videre. De udgør ca 4200. De udgør en relativ ressourcestærk gruppe, som der ikke er så stort fokus på eller tilbud til, da man primært har fokuseret andre steder. Antallet af de ufokuserede studenter forventes at stige de kommende år.

Læs selv undersøgelsen her:

http://www.cefu.dk/media/369383/sammendrag_analyse_af_unge_uden_job_og_uddannelse.pdf