Pressemeddelelse: SF foreslår tillidsreform i sundhedsvæsnet

Dokumentationen og arbejdsgangene er blevet for meget af det gode. Det kvæler motivationen og tager tiden fra kerneopgaverne, mener SF i Region Hovedstaden.

 

”Vi ønsker fagligt dygtige og motiverede medarbejdere, fordi det skaber bedre pleje og behandling for patienterne. Derfor stiller vi forslag om at regionsrådet forpligter sig til at igangsætte arbejdet med en tillidsreform”, siger Lise Müller gruppeformand for SF.

 

Forlaget er inspireret af Københavns Sundhedsforvaltning og skal involvere:

 

– en ledelsesdel (hvad er tillidsbaseret ledelse på alle niveauer)

– En styringsdel (hvad fremmer kontrol og hvad fremmer tillid, udfordring af styringsværktøjer)

– En medarbejder-del (hvad motiverer medarbejderne)

– En patient-del (hvad ønsker patienterne, nye modeller for inddragelse)

 

”Det er bydende nødvendigt at vi sætter alle sejl til for at skabe grobund for at fagligheden og motivationen igen kan trives, siger Lise Müller og fortsætter: ”De kommende budgetforhandlinger vil skabe et yderligere pres på arbejdsmiljø og kvalitet og hvis vi ikke finder måder at frigøre tid til kerneopgaverne, så går det galt”. Forslaget bliver fremsat i forbindelse med budgetforhandlingerne og skal involvere samarbejde med patienter, medarbejdere, ledere og organisationer om i fællesskab at skabe en tillidsreform.

 

For mere information

 

Lise Müller

 

Gruppeformand SF i Region Hovedstaden

 

28964030

 

 

 

Comments are closed.