Et sundhedsvæsen i verdensklasse, er når patienterne oplever det, ikke når de læser det.

SF i Region Hovedstaden går til budgetforhandlinger dette år med fokus på arbejdsmiljø og kerneydelsen

 

Arbejdsmiljø

Den heftige (og ufinansierede) stigende aktivitet udfordrer arbejdsmiljøet og patinetoplevelsen. Det er svært at gøre arbejdet godt og færdigt. Det risikerer at skabe et ”ekspeditionskontor” frem for et sundhedsvæsen og vi har derfor en stor opgave i at sikre vores arbejdsmiljø.

 

De kan gøres gennem

  • Mere kapacitet
  • Mindre bureaukrati
  • Bedre arbejdsgange
  • Bedre efteruddannelsesmuligheder

Billede verdensklasse

 

Overbelægning

På det medicinske område døjer vi fortsat med overbelægning. Vi har borgere, der bliver udskrevet for hurtigt, der bliver genindlagt for ofte og borgere, som ikke kan komme hjem, fordi kommunen ikke er klar. Det skaber øget pres og dårlige forløb.

 

Vi ønsker at regionen indgår i dialog, kommune for kommune ift hvordan vi løser denne udfordring.

 

Kapacitet

Skal der skabes luft til at prioritere at styrke kapaciteten, skal det ske gennem serviceforringelser og/eller centrale besparelser. Det kan for eksempel være antallet af tappesteder til blodprøver, tilskud til p-drikke, forbruget af konsulenter, medlemskab af Danske Regioner (dobbelt arbejde der både foregår i regionen og i Danske Regioner), indiaktionsskred for plastikkirurgiske operationer mv), indikationsskred for bestilling af ambulancer osv. Det er vi villige til at se på, da vi mener at kerneydelsen må være prioriteres.

 

Det betyder i al sin enkelhed at vi vil forsøge at formindske antallet af opgaver som er ”nice to” men ikke ”need to” for personalet og vi går ikke til forhandlinger med alle mulige små ønske-projekter men slet og ret for at give personalet bedre mulighed for at løse deres kerneopgave.

 

Lægedækning

Det er et stort problem at vi ikke kan sikre adgang til lægehjælp over hele regionen. I Tingbjerg som er et område med store sociale og medicinske problemer lukkede den sidste læge ned i maj 2015. Også andre steder er det svært at rekruttere læger. I andre dele af landet er det endnu værre og løsninger i Region Hovedstaden må derfor ses i sammenhæng med resten af landet.

Vi ønsker, at der igangsættes et arbejde med målrettet at få flere læger til at vælge almen medicin, skabe flere uddannelsesstillinger, finde muligheder til at understøtte læger, der vil ønske at slå sig ned i udsatte områder, der mangler læger.

Kollektiv trafik

Vi ønsker at styrke den kolektive trafik og få fleree passagerer i busserne. Vi vil derfor prioritere dette, også gennem at skabe bedre forhold ved stoppesteder.

 

Comments are closed.