Det man ikke må tale om…..

Efterhånden er det nærmest no-go at tale om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er sådan noget blødt lirum-larum som sikkert er løgn. Hvis jeg fik en krone for alle de gange jeg havde hørt følgende: “Nu skal man jo lige huske på at hospitalerne ikke er til for personalet men for patienterne” (ikke leveret uden vis mængde bedrevidenhed og selvretfærdighed) og “de bliver ved med at sige at de ikke kan løbe hurtigere, men hver gang viser det sig, at det kan de. Og kvaliteten bliver bedre alligevel”

image

At jeg er sygeplejerske og selv ansat har næsten diskvalificeret mig på forhånd. Ikke desto mindre vil jeg gerne forsøge at holde fast i at:

– et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at levere et godt stykke arbejde. Tid er et vigtigt element i at kunne reflektere over, planlægge og udføre sit arbejde godt. Et godt arbejdsmiljø er ikke lig med mange kaffepauser eller så lidt arbejde som muligt og der er derfor ingen lighedstegn mellem et godt arbejdsmiljø og overforbrug af ressourcer. Et godt arbejdsmiljø handler om at der er en passende balance mellem krav og ressourcer, mulighed for at udføre sit arbejde ordentligt og blive dygtigere.

– for rigtig mange ansatte i sundhedsvæsnet er arbejdet båret af relationer. Det har en enorm betydning at du kan se at du har gjort en forskel. At det har betydet noget at du var der eller dit hold var der. Ingen finder glæde i at arbejde på en menneskelig pølsefabrik. Det er dehumaniserende og det skaber ligegyldighed og dårlig kvalitet.
Så måske kan vi afkorte forløbene, effektivisere eller “mølle nogle flere patienuter igennem”, men i længden kan vi ikke holde det ud, for relationerne forsvinder og meningsfuldheden ligeså.

Et godt arbejdsmiljø er derfor en investering i bedre og mere dedikerede ansatte og dermed langt bedre oplevelser for og behandling/pleje af patienter.

I Skåne forlader sygeplejerskerne faget pga dårligt arbejdsmiljø og de må bruge såkaldte stafetlæger for at sikre lægehjælp (korte ophold af forskellige læger). Det giver altså ikke en andet end halv-jammerlig og dyr kvalitet.