Sammen

Det er i mit arbejde som hjemmesygeplejerske, at forskellen i muligheder og ressourcer virkelig har åbenbaret sig for mig. Det er her jeg har mødt voksne, der er vokset op i hjem med alkohol og usikre rammer eller børn af psykisk syge, der aldrig har haft et fast holdepunkt, ensomme, ældre og fattige.
Når man træder ind i folks hjem, går det i sandhed op for een at muligheder er så forskellige. Det forplanter sig i den måde mennesker lever på og den måde vi møder nye udfordringer, som fx sygdom på.
Ulighed og de ulige muligheder har fulgt mig siden min opvækst i Assens på Fyn og er den primære drivkraft i mit politiske virke: Kampen mod ulighed og kampen for rimelighed og retfærdighed.

Derfor er det vigtigt at sikre gode boliger, gode daginstitutioner og skoler med voksne, der kan støtte og hjælpe og lære fra sig. Vi skal satse på den forebyggende sundhedspleje, så problemer bliver opdaget i tide og hjælpen finder vej.

Jeg er sygeplejerske og elsker mit arbejde. Jeg ved, at jeg kan gøre en stor forskel, når rammerne og tiden er til det. Over de seneste mange år, har jeg set, hvordan tempoet er steget og ressourcerne er skrumpet. Det har en stor betydning for hvordan man oplever behandlingen som patient.

Vi kan kun alle disse ting hvis vi står sammen.

Derfor er tre vigtige pejlemærker for mig:

Mindre regneark – mere fornuft
Jeg vil et sundhedsvæsen med plads og tid. Hvor der er overskud til både den medicinske patient, den pårørende og den socialt udsatte. Vi skal have et større Nordsjællands Hospital, en stærkere kommunal hjemmepleje og adgang til læger i hele Danmark

Mindre ulighed
Omfordeling af goderne er forudsætning for et trygt samfund. Vi skal af med kontanthjælpsloftet og indføre et uligheds-stop. Det psykiske og fysiske arbejdsmiljø skal forbedres og vi skal sikre værdig tilbagetrækning for alle.

Mere lighed – for alle!
Integration handler om lighed. Lige vilkår, lige muligheder. Det kan lade sig gøre. Vi skal manglende frihedsrettigheder og reaktionære tankegange til livs og give børnene samme muligheder som de etniske danske. Vi skal gøre det, der skaber lighed.