Mine mærkesager
Min erfaring som sygeplejerske
Min politiske erfaring
Kom med
Om mig

Om mig

Mit navn er Lise Müller, jeg er uddannet sygeplejerske, gift med Henrik og mor til Olivia og Sarah.

Jeg er vokset op i Assens på Fyn, en lille købstad, der på det tidspunkt havde ca 5000 indbyggere. Det er en by med en stor og vigtig sukkerfabrik, skibsværft (som begge nu er lukket) og et bryggeri, som satte sit præg på byen. Min egen mor var sundhedsplejerske i de omkringliggende kommuner og min far var skolelærer på den ene af byens folkeskoler. Derudover har jeg to ældre søskende, Hanne og Jens.

Det var i Assens, at jeg først blev bevidst om ulighed og ulige muligheder, da flere af mine barndomskammerater ikke havde de samme muligheder som mig. Flere voksede op i alkoholiserede hjem, med syge forældre og i det hele taget bare ustabile hjem.
Mine erfaringer og oplevelser i min barndom på Assens gjorde mig opmærksom på, at vi ikke alle er ens, men vi fortjener de samme muligheder. Nogle – især børn – har brug for en ekstra hånd for at opnå det samme mens nogle sagtens kan give en ekstra hånd.

Da jeg var færdig med gymnasiet i 1992 var ungdomsarbejdsløsheden meget høj. Jeg forlod derfor Fyn og arbejdede først i udlandet, men flyttede senere til København. Jeg besluttede mig for at blive sygeplejerske, fordi jeg gerne ville have et arbejde, hvor jeg kunne gøre en forskel for andre mennesker og et arbejde, som gav mig værktøjer, som jeg kunne rejse over hele verden med.

Du kan læse hele mit CV nedenfor og læse mere om mig her på hjemmesiden eller på min facebook-side.
Har du spørgsmål, som du ikke synes, du får svar på her, så er du velkommen til at sende mig en besked på facebook eller mail.

CV

Uddannelse
 • 1992 Student fra Vestfyns Gymnasium
 • 1999 Sygeplejerske fra H:S Sygeplejerskeuddannelsen
 • 2006 Master i sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Arbejde
 • 1999-2002 Ansat på Rigshospitalet, Neurologisk akut modtage afdeling og Neurointensivt afsnit
 • 2002-2004 Ansat som klinisk monitor på Coloplast A/S
 • 2002 Ansat på Neurologisk akut modtage afdeling, Rigshospitalet
 • 2007- Ansat som klinisk vejleder, Neurologisk klinik, Rigshospitalet
 • 2009-2010 Ansat som klinisk sygeplejevejleder, Neurologisk akutmodtageafdeling, Rigshospitalet
 • 2012-2015 Ansat som sygeplejerske på Rigshospitalet
 • 2015-2015 Ansat som hjemmesygeplejerske Frederiksberg Kommune
 • 2016- Tilknyttet hjemmesygeplejen i storkøbenhavnsk kommune

Politik
 • 2005 Indmeldt i SF
 • 2007-2010 Bestyrelsesmedlem i SF Region Hovedstaden (Senere næstformand)
 • 2010-2018 Regionsrådsmedlem for SF i Region Hovedstaden
 • 2012- Bestyrelsesmedlem i SF Region Hovedstaden
 • 2013-2014 Medlem af SF´s Sundheds- og psykiatriudvalg
 • 2013-2018 Bestyrelsesmedlem i Danske Regioner
 • 2013-2018 Bestyrelsesmedlem i Copnehagen Capacity
 • 2014- Valgt til SF´s Landsledelse
 • 2017- Næstformand for SF

Min karriere som sygeplejerske

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1999, hvorefter jeg blev ansat på Rigshospitalet. Jeg har arbejdet indenfor neurologien og neurokirurgien indtil jeg i 2002 skiftede til Coloplast A/S, hvor jeg var med til at lave kliniske afprøvninger. I 2004 kom jeg tilbage til Rigshospitalet og blev klinisk vejleder og klinisk sygeplejespecialist. I 2015 blev min nysgerrighed i forhold til det kommunale sundhedsvæsen for stor, og jeg måtte ud og se, hvad der skete i kommunerne. Efter 15 måneder i Frederiksberg, skiftede jeg til Gladsaxe kommune hvor jeg stadig er ansat.

Jeg elskede arbejdet på hospitalet, hvor man hver dag føler, man gør en forskel for andre mennesker. Mange af de patienter, jeg passede var alvorligt syge, mange var i deres livs største krise, og jeg var heldig at arbejde et sted med meget høj faglighed og høje ambitioner for sygeplejen. Det er dog i hjemmesygeplejen, jeg for alvor er blevet konfronteret med den ulighed og de livshistorier, man selvfølgelig også møder på hospitalet, men som alligevel udvisker sig lidt. Det er her, man møder alderdom, ensomhed, betydning af manglende muligheder for at gå og klare sig selv, konsekvenserne af psykisk sygdom og andre former for udsathed. Jeg holder meget af mødet med patienterne og de historier de bærer med sig. Når man træder ind i deres hjem, så åbenbarer der sig rigtig meget danmarkshistorie og man bliver en del af deres liv.

Desværre arbejder jeg indenfor et felt, der ligesom så mange andre, er ramt af besparelser som går ud over kvaliteten af vores arbejde. De mennesker, vi besøger har brug for os til hjælp ift mange forskellige problemstillinger i relation til deres sygdomme men også til meningsfyldte samtaler og almen omsorg. For borgerne er det vigtigt med genkendelighed. Så føler de sig trygge og så skal de ikke forklare alt forfra. Derfor er det også vigtigt, at de SOSU-hjælpere, der kommer for at hjælpe dem med dagligdagen, fx spisning og bad er de samme. Det kræver, at man har tid til den enkelte, og det kræver, at man politisk prioriterer det.

Min politiske erfaring

Jeg meldte mig ind i SF da Anders Fogh vandt valget i 2005. Da tænkte jeg, at jeg selv måtte gøre noget mere. SF passede til mig, fordi partiet har den rette blanding af fællesskab og respekt for individet, som jeg finder vigtig. Samtidig har jeg en indre rebel og derfor passer jeg godt til et parti, der siger det, alle tænker.
Jeg kom selv i mediernes søgelys da jeg i februar 2016 skrev en facebook-opdatering om min arbejdsplads: Endnu en sygeplejerske havde sagt op og mange var syge og kede af det på grund af kaotiske arbejdsvilkår. Jeg blev indkaldt til samtale og sagen endte hos ombudsmanden. Jeg blev kendt som ”sygeplejersken, der ikke ville holde kæft” og har siden kæmpet for offentligt ansattes ytringsfrihed, da det i forbindelse med min egen sag gik op for mig, hvor mange der er bange for at udtale sig.

Jeg stillede op til regionsrådet i 2009, fordi jeg ville gøre op med det voksende og omfattende bureaukrati. Jeg sad her i to perioder, frem til 2017. Mit særlige fokus var bureaukrati, arbejdsmiljø og ulighed. Jeg har været med til at få socialsygeplejersker på alle hospitaler, en tuberkulosebus, samarbejdsprojekter med kommuner om udsatte, øget normeringer på akutmodtagelse og bedre sammenhæng for de medicinske patienter. Der er mange udfordringer i sundhedsvæsnet og den stramme økonomi siden 2008 har ikke gjort dem nemmere. Jeg tror dog ikke, at en strukturreform vil gøre meget andet end at sende sundhedsvæsenet ud i en endnu større krise.

I 2017 blev jeg valgt som næstformand for SF og stiller op til folketinget i 2019.

Det er i mit arbejde som hjemmesygeplejerske, at forskellen i muligheder og ressourcer virkelig har åbenbaret sig for mig. Det er her jeg har mødt voksne, der er vokset op i hjem med alkohol og usikre rammer eller børn af psykisk syge, der aldrig har haft et fast holdepunkt, ensomme, ældre og fattige.
Når man træder ind i folks hjem, går det i sandhed op for én, at muligheder er så forskellige, og at fordelingen af disse sjældent er retfærdig; det er ikke de bedste mennesker, der nødvendigvis får de bedste chancer i livet; sygdom og ensomhed kan ramme selv den bedste. Det forplanter sig i den måde, mennesker lever på og den måde, vi møder nye udfordringer som fx sygdom på.
Ulighed og de ulige muligheder har fulgt mig siden min opvækst i Assens på Fyn og er den primære drivkraft i mit politiske virke. Jeg tager kampen op imod ulighed og kæmper for rimelighed og retfærdighed for alle. At hjælpe hinanden, at give alle de bedste muligheder og at arbejde for et samfund, der er indrettet fair er simpelthen den eneste måde, vi og alle i vores samfund kan vinde på.

Mine tre mærkesager er

Et bedre sundhedsvæsen
Som sygeplejerske ved jeg, at mangel på ressourcer og ansatte tvinger vores sundhedsvæsen i knæ. Det skal vi rette op på. Nordsjællands Hospital skal bygges stort nok. Hjælpen til psykisk syge skal forbedres og tandlæge og psykologhjælp skal være lige så gratis som lægebesøg.

Stærkere velfærd – mere lighed
Der skal være tid til at hjælpe børn, ældre, syge og handicappede. Bureaukrati og mistillid skal væk og erstattes af sund fornuft og tillid til vores medmennesker. Arbejdsmiljøet skal styrkes, så vi ikke slides ned af at gå på arbejde, og så skal mulighederne for pension forbedres.

Alle skal med
Lighed handler om, at alle skal med. Vi skal ikke have en ny underklasse bestående af indvandrere og deres efterkommere. Det kræver lige vilkår, forventninger og muligheder for alle. Integration, der dur – det kan vi godt.

Vil du være med?

Vil du hjælpe mig med at slås for et bedre sundhedsvæsen, et mere retfærdigt samfund og en verden, hvor vi hjælper hinanden?

Jeg er folketingskandidat i Nordsjælland for SF. Du kan hjælpe til ved at dele nogle af mine flyers ud i postkasser eller på gaden, ved at like og dele mine opslag eller bare ved at heppe.

Vil du være med, så skriv en besked til mig!