Jeg er kandidat til FV15

Lise M65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering i Danmark

Danmark er et af de mest lige lande i verden. Det er ikke kommet af sig selv, det har krævet benhårde politiske kampe og prioriteringer. Lighed er godt, fordi det skaber stabilitet, tryghed, mindre sygdom og mere livskvalitet. Det er godt for virksomheder, de kan vokse og skabe arbejdspladser. Vi kan ikke konkurrere på løn, men vi kan konkurrere på at være et godt, veluddannet, ordentligt og trygt samfund med god infrastruktur. Derfor skal vores penge gå til uddannelse, daginstitutioner, kollektiv trafik og et socialt sikkerhedsnet, som kortere genoptjeningsperiode for dagpenge.

Vi skal værne om vores høje grad af lighed. Derfor skal bunden af Danmark løftes. Ingen skal leve i fattigdom.

 

Investering i uddannelse

Uddannelse er en forudsætning for at man klarer sig godt. Det har betydning for levetid, sundhed og for livskvalitet. I Hovedstadsområdet har vi 30.000 unge uden uddannelse eller arbejde.

Der skal være uddannelsesmuligheder også uden for de store byer. De unge skal vejledes bedre og der skal skabes flere praktikpladser. Danmark får brug for faglært arbejdskraft.

 

Investering i mennesker

Sundhed handler om at ens liv har en mening, at man har kontrol og er tryg. Sundhedspolitik handler meget mere om at skabe tryghed for børn, gode rammer for familielivet og uddannelses- og jobmuligheder. Derfor skal vi arbejde for at skabe bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, ved kortere arbejdstid og bedre daginstitutioner og skoler.

 

Investering i sundhed

I de næste 20 år bliver der flere ældre og flere kronikere. Derfor har vi brug for at tænke kreativt, så vi sikrer lægehjælp til alle i Danmark. Det kunne eksempelvis være offentlige drevne lægehuse, hvor vi også kan afprøve andre modeller til samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler.

Vi skal prioritere i behandlinger, således at der er råd til behandlinger, der har effekt. Det betyder at der skal stilles større krav til industri, når produkter skal godkendes.

 

Investering i arbejdspladser

Vi skal skabe arbejdspladser, men passe på miljøet. Derfor skal vi fortsætte de høje ambitioner fra energiaftalen med at omstille til vedvarende energi og for eksempel få gang i biogasanlæg. Vi skal også bruge vores gode velfærdssystem til, i samarbejde med virksomheder, at udvikle løsninger, der kan sælges til udlandet.

Om mig

Jeg hedder Lise og jeg er 41 år gammel. Jeg er sygeplejerske og master i sundhedspædagogik, og arbejder på Rigshospitalet. Jeg er medlem af Regionsrådet for Region Hovedstaden. Her har jeg tidligere været formand for Udvalget vedr. udsatte borgere og er nu formand for IT og afbureaukratiseringsudvalget. Det store bureaukrati og de tunge arbejdsgange var en af grundene til at jeg engagerede mig i politik. Jeg er gift med Henrik og mor til Sarah på 9 år og Olivia på 4 år. Vi bor i Ordrup. Når jeg ikke er optaget af arbejde eller politik, så læser jeg og er sammen med min familie. Jeg ville ønske, jeg dyrkede motion og god madlavning.

Book valgets skarpeste debathold

image

Hvorfor skal du stemme på SF!?

Åh jeg kan mærke jeg bliver lidt træt….facebook og medier flyder over med historier og forargelser over diæter, sko og rygekabiner. Er det nu årsag til at man skulle stemme eller ikke stemme på Venstre? At Løkke flyver på 1. klasse, køber sko til 2000kr og glemmer at han har fået diæter. Forhåbentlig ikke, selvom det indiskutabelt siger noget om ham.

Man skal lade være med at stemme på Venstre, fordi de simpelthen ikke har de bedste løsninger. Det står faktisk hen i det uvisse hvad deres løsninger er.

Lad mig give dig nogle eksempler?

Synes du der er travlt i sundhedsvæsnet? Ja, hvad tror du så lidt 0-vækst vil gøre. Altså ikke flere penge til sundhedsvæsnet men flere opgaver!?

Synes du at hensynet til erhvervsliv nogle gange har fået forrang ift den enkelte? Ja, hvad tror du så der vil ske, når Venstre i Hovedsatden vil privatisere større dele af sundhedsvæsnet? Hvis interesser tror du, der bliver mest vægtige: aktionærernes eller patienternes?

Er det det, du ønsker?

Og lad mig blot tilføje: vi har nu igennem flere år lagt hospitaler for at de læger og sygeplejersker, der arbejder med behandlinger, bliver rigtig gode til det. Ud fra devisen øvelse gør mester! Og også fordi fagfolk har fortalt os at der skal en vis mængde behandlinger til at kunne tiltrække specialister og til at udvikle behandlingerne.

Hvis vi tager behandlinger ud og udliciterer, så splitter vi behandlingerne op i mange små enheder, og gør det stik modsatte. Og fjerner ganske enkelt grundlaget for at opretholde vores fire akuthospitaler. Så man kunne spørge Venstre: Hvilket hospital skal lukkes? Herlev, Bispebjerg, Hvidovre eller Hillerød Hospital?

Nej, i stedet skal borgernes sundhed og borgernes behandling i sundhedsvæsen stå øverst på vores dagsorden!

Styrk vores fælles sundhedsvæsen – det er bedst og billigst!

Jeg er kandidat til folketinget:o)

Så er urafstemningen afsluttet. Jeg er meget beæret og glad for at være havnet som nr 2. Jeg siger også et stort tillykke til Holger, som blev nr 1. Det er fuldt fortjent!

Her er resultatet:

Der blev udsendt stemmemateriale til i alt 1.340 stemmeberettigede medlemmer af SF bosiddende i storkredsen.

Af de 1.340 stemmeberettigede har 471 afgivet deres stemme, en stemmeprocent på 35,1.

Af de 471 afgivne stemmer, var der 6 stemmesedler der blev erklæret ugyldige på grund af et forkert antal krydser. Der er således en gyldig stemmedeltagelse på 34,7% af de stemmeberettigede.

37,63% af de gyldige stemmer blev afgivet elektronisk, og 62,37% blev afgivet per brev.

Der er samlet afgivet 930 stemmer som fordeler sig som følger:

 

1. Holger K. Nielsen, 339 stemmer, 72,9% af mulige stemmer

2. Lise Müller, 128 stemmer, 27,53% af mulige stemmer

3. Bilal Inekci, 120 stemmer, 25.81% af mulige stemmer

4. Serdal Benli, 99 stemmer, 21,29% af mulige stemmer

5. Arly Eskildsen, 80 stemmer, 17,20% af mulige stemmer

6. Morten Normann Jørgensen, 65 stemmer, 13,98% af mulige stemmer

7. Bjarke Thomas Rubow, 61 stemmer, 13,12% af mulige stemmer

8. Christian V. Østergård, 38 stemmer, 8,17% af mulige stemmer

 

Det højest mulige stemmer for en given kandidat er 465.  Andelen af gyldige stemmer viser således hvor mange procent af de der har stemt der har sat deres ene kryds ved en given kandidat.

Du kan læse mere her:

http://parti.sf.dk/default.aspx?site=kos&func=article.view&id=109777